Financování

Nechte si poradit s financováním svého vysněného bydlení. S pomocí finančního specialisty Vám připravíme řešení na míru.

Průběh koupě a financování nového bydlení

V případě Vašeho zájmu o koupi domu je postup následující:

  • podpis Rezervační smlouvy – touto smlouvou se provede rezervace domu. Zájemce se zaváže koupit dům a na potvrzení svého zájmu uhradí na projektový účet financující banky rezervační poplatek ve výši 100.000,- Kč, který je součástí kupní ceny za dům. Prodejce dům již dále nenabízí k prodeji
  • podpis Smlouvy o budoucí kupní smlouvě – touto smlouvou budou specifikovány všechny náležitosti týkající se předmětu převodu, včetně termínů uzavření kupní smlouvy a předání domu. Na základě této smlouvy zájemce uhradí na projektový účet financující banka část kupní ceny ve výši 10% z ceny předmětu převodu. Do této částky se započítává již uhrazený rezervační poplatek ve výši 100.000,- Kč. Tato smlouva je podkladem pro vyřízení financování hypotečním úvěrem
  • po kolaudaci, zápisu rodinného domu do katastru nemovitostí a doplacení kupní ceny na projektový účet financující banky, bude uzavřena kupní smlouva. Následně dojde k podání návrhu na vklad kupní smlouvy, na jehož základě dochází v katastru nemovitostí k přepisu vlastnického práva na nového vlastníka

Upozornění: Uvedené údaje mají informativní charakter a vyobrazení jsou pouze ilustrační. Prodávající si vyhrazuje právo na změny. Aktuální a závazné údaje jsou k dispozici na vyžádání na kontaktních místech společnosti.